Statybos leidimai

Statybą leidžiantį dokumentą išduoda savivaldybių administracijos, kurios gavusios prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, elektroninę projekto versiją įkelia į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą www.planuojustatyti.lt, kur nurodo Valstybines institucijas, kurios privalo patikrinti projekto atitiktį nustatytiems reikalavimams. Šiuo metu Lietuvos Respublikos statybos įstatymas numato 16 institucijų, kurios pagal kompetenciją tikrina projekto atitiktį. Atsižvelgiant į tai, kad statybą leidžiančio dokumento išdavimo procedūros yra labai sudėtingos, siūlome šį darbą perleisti projektuotojui. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo terminai: 20 darbo dienų nesudėtingiems ir neypatingams statiniams, 35 darbo dienos ypatingiems statiniams.

Taupydami užsakovo laiką ir gavę jo įgaliojimą užsakome reikiamas technines sąlygas. Pagal jas parengiame ir suderiname projektus su reikiamomis institucijomis ir gauname statybos leidimus visoje Lietuvoje.