Projekty domów

Chcesz wybudować dom i nie wiesz od czego zacząć? Przedstawiamy krok po kroku jaka dokumentacja jest potrzebna:

  •  Niezbędne dokumenty do wykonnia adaptacji projektu  i uzyskania pozwolenia na budowę to mapa do celów projektowych (oryginał),
  • wypis z planu miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy, opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci gazowej (w przypadku chęci posiadania gazu),
  • opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci energetycznej, opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci wodociągowej,
  • opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (w przypadku gdy taka sieć istnieje, w innym przypadku zgoda na szambo),
  • wypis i wyrys  z ewidencji gruntów,
  • decyzja lokalizacyjna zjazdu,
  • decyzja odrolnienia gruntów
  • projekt domu (4 egzemplarze projektu – oryginał),
  • inne dokumenty wynikające z usytuowania działki i prawa lokalnego (planu miejscowego/ decyzji o warunkach zabudowy),badania geotechniczne (niezbędne przy podpiwniczeniu).

Wyżej wymienione dokumenty dostarcza Inwestor. Jako biuro projektów możemy zobowiązać się do ich uzyskania.